پنجشنبه، 8 تیر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های بازار
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/01/09) 1396/01/14
0 اطلاعیه عرضه 5درصد سهام شرکت بیمه البرز به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/01/09
0 اطلاعیه عرضه 4/5 درصد سهام شرکت بیمه البرز به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/01/09
0 اطلاعیه عرضه 5درصد سهام شرکت بیمه آسیا به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/01/09
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/01/08) 1396/01/09
0 گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 09/ 01/ 1396 1396/01/09
0 فهرست 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران - سه ماهه چهارم سال 1395 1396/01/09
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 01/09 / 1396 1396/01/09
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 14/ 01 / 1396 1396/01/09
0 اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 1396/01/09 1396/01/09
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 09/ 01/ 1396 1396/01/09
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/01/09 1396/01/09
0 خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - از ابتدای سال 95 تا 30 / 12 / 1395 1396/01/08
0 نسبت P/E و ارزش بازار به تفکیک صنعت و نماد در تاریخ 30 /12 /1395 1396/01/08
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 01/08 / 1396 1396/01/08
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 08/ 01/ 1396 1396/01/08
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 09/ 01 / 1396 1396/01/08
0 اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 1396/01/08 1396/01/08
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/01/08 1396/01/08
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/01/07) 1396/01/08