پنجشنبه، 30 شهریور 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

آرشیو گزارش های تحلیلی

خرید بیش از 1900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/06/25
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: مبادله 5600 میلیارد ریالی اوراق بهادار در بورس تهران
1396/06/25
در هفته منتهی به 22 شهریورماه: بیش از 8790 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد
1396/06/24
سومین عرضه اولیه سال 96 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 2850 ریالی هر سهم 'های وب'
1396/06/22
در آخرین روز کاری هفته: ارزش معاملات در بورس تهران از 3550 میلیارد ریال گذشت
1396/06/22
رکورد زنی پیاپی در بازار سرمایه: تخصیص عرضه اولیه 'های وب' به بیش از 104 هزار کد معاملاتی
1396/06/22
دومین عرضه اولیه سال 96 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 1950 ریالی هر سهم چدن
1396/06/21
تغییر مالکیت بیش از 2300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/06/21
چدن رکورد زد: تخصیص عرضه اولیه سهام به بیش از 101 هزار کد معاملاتی
1396/06/21
اطلاعیه تکمیلی عرضه اولیه ' های وب '
1396/06/21
دومین عرضه اولیه سال 96 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 1950 ریالی سهام تولیدی چدن سازان
1396/06/21
طراحی ابزار مالی جدید در بورس تهران: اوراق سود تقسیمی در مسیر بازار سرمایه ایران
1396/06/20
معامله 1420 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/06/20
22 شهریور کلید می خورد: عرضه اولیه سهام شرکت داده گستر عصر نوین در بورس تهران
1396/06/20
21 شهریور انجام می شود: عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی چدن سازان در بورس تهران
1396/06/19
ارزش معاملات در بورس تهران از 1400 میلیارد ریال عبور کرد
1396/06/19
در آخرین روز کاری هفته: بیش از 1200 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد
1396/06/15
در هفته منتهی به 15 شهریور ماه: ارزش معاملات در بورس تهران از 9700 میلیارد ریال گذشت
1396/06/15
یکشنبه 19 شهریور برگزار می شود:جلسه معارفه شرکت داده گستر عصر نوین(های وب)
1396/06/15
جلسه معارفه شرکت داده گستر عصر نوین(های وب)
1396/06/15