پنجشنبه، 2 آذر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های سازمان
افشای اطلاعات با اهمیت 1396/09/01
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/01
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/09/01
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1396/09/01
آگهي مزايده فروش (نوبت سوم) دو خط توليد فيبر با چگالي بالا و دو دستگاه بويلر و نيز آگهي مزايده فروش (نوبت دوم) بخشي از ماشين­ آلات، آهن­ آلات و ضايعات (به پیوست) 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس) 1396/09/01
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/09/01
توضيحات شرکت در خصوص واگذاري نرم افزارهاي سپيدار و دشت به شرکت سپيدار سيستم(شرکت فرعي) و تاثير آن بر سود هر سهم سال مالي 96 (به پیوست) 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ساختمان خوارزمي) 1396/09/01
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/01
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه) 1396/09/01
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/01
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/09/01
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/04/31 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/09/01
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/01
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) 1396/09/01
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/09/01