شنبه، 9 اردیبهشت 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های سازمان
ارائه توضيحات شرکت در خصوص فروش دارايي ثابت (به پیوست) 1396/02/06
شماره تماس مربوط به امور سهام شرکت (به پیوست) 1396/02/06
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/05
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/05
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت آسياسير ارس) 1396/02/05
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بهين ريل) 1396/02/05
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات توکا کشش) 1396/02/05
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/02/05
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/05
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/05
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/05
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/02/04
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/02/04
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا) 1396/02/04
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/04
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/04
مکاتبه شرکت در خصوص مغايرت بين اطلاعات پيش بيني سود سال 1396 (به پیوست) 1396/02/04
افشاء اطلاعات با اهميت (به پیوست) 1396/02/04
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) 1396/02/04
گزارش توليد وفروش تا پايان فروردين ماه سال 1396 شرکت بهمن موتور از شرکت هاي تابعه گروه بهمن (به پیوست) 1396/02/04