دوشنبه، 7 خرداد 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
عنوان تاریخ انتشار
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت تامین سرمایه امید 1396/8/3
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت آسیاتک 1396/8/2
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت گروه صنعتي چدن سازان 1396/6/20
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا 1395/11/23
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت ایران ارقام 1395/11/6
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 1395/11/5
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت ریل سیر کوثر(حسیر) 1395/10/22
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت پتروشیمی زاگرس 1395/10/15
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت گروه دارویی برکت 1395/10/12
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت پاکدیس 1395/10/12
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت پالایش نفت تهران 1395/10/5
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت گل گهر 1395/9/29
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت آسان پرداخت پرشین 1395/7/13
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج 1395/7/12
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 1395/7/6
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان 1395/7/5
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت دامداری نمونه تلیسه 1395/5/22
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت آتیه داده پرداز 1395/4/20
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 1395/3/29
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت واسپاری ملت 1395/3/11
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت پتروشیمی فناوران 1395/3/10
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 1395/3/5
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت صنایع پتوروشیمی خلیج فارس 1395/3/3
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند 1395/2/29
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت بانک تجارت 1395/2/28
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت سیمان شرق 1395/2/25
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت نفت بهران 1395/2/22
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی 1395/2/15
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت توسعه صنایع بهشهر 1394/9/23
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت صنایع آذراب 1394/9/23
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت گروه مپنا 1394/9/22
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی)شرکت آ.س.پ 1394/9/22
گزیده واکاوی پایه (تحلیل بنیادی) شرکت پتروشیمی غدیر 1394/2/22