پنجشنبه، 30 شهریور 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
عنوان تاریخ
خرید بیش از 1900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران 1396/06/25
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: مبادله 5600 میلیارد ریالی اوراق بهادار در بورس تهران 1396/06/25
در هفته منتهی به 22 شهریورماه: بیش از 8790 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد 1396/06/24
سومین عرضه اولیه سال 96 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 2850 ریالی هر سهم 'های وب' 1396/06/22
در آخرین روز کاری هفته: ارزش معاملات در بورس تهران از 3550 میلیارد ریال گذشت 1396/06/22
رکورد زنی پیاپی در بازار سرمایه: تخصیص عرضه اولیه 'های وب' به بیش از 104 هزار کد معاملاتی 1396/06/22
دومین عرضه اولیه سال 96 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 1950 ریالی هر سهم چدن 1396/06/21
تغییر مالکیت بیش از 2300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران 1396/06/21
چدن رکورد زد: تخصیص عرضه اولیه سهام به بیش از 101 هزار کد معاملاتی 1396/06/21
اطلاعیه تکمیلی عرضه اولیه ' های وب ' 1396/06/21