سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس


تاریخچه فعالیت شرکت:

 شرکت کار گزاری سهم آذین(سهامی خاص) با توجه به پروانه شماره 15635/50 مورخ 25/07/1378 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ 09/09/1378تاسیس و تحت شماره 157306 در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود.
سرمایه فعلی شرکت 40.000.000.000 ریال است که طبق مصوبات مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده و ثبت گردیده است .


ساختار سازمانی :

شرکت کارگزاری سهم آذین دارای بخشهای ارزیابی ، پذیرش مشتریان  ، پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس دادوستد بر خط (آنلاین تریدینگ) ، دادوستد رایانه ای و حضوریو تلفنی(کال سنتر) پذیرش انواع کالا در بورس انرژی و بورس کالا .

خدمات قابل ارائه توسط شرکت :

الف)  خدمات کارگزاری، كارگزار / معامله گری و بازار گردانی  شامل:
1- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق مشاركت ، حق تقدم خرید سهام ، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب  خود. 
2- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار . 
ب) خدمات مالی و مشاوره ای  شامل . 
1-مدیریت صندوق های سرمایه گذاری 2-نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه 3-بازاریابی برای فروش اوراق بهادار 4-سبدگردانی اوراق بهادار5-مشاوره و انجام كلیه امور اجرایی برای  ثبت شرکتها در بورس ، پذیرش  سهام و اوراق بهادار در بورس  و فرابورس به نمایندگی ناشر 6-مشاوره در زمینه های زیر:
الف-مشاوره ثبت شرکتها در سازمان بورس و پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس  ب-روش فروش و عرضه اوراق بهادار ج-طراحی اوراق بهادار د- خرید ، فروش یا نگهداری اوراق بهادار ه-سرمایه گذاری و مدیریت ریسك ز-ادغام ، تملك ، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شركتها ح-طراحی وتشكیل نهادهای مالی 

اعضاء هیئت مدیره

آقای اسماعیلی
خانم اسماعیلی
خانم رفعت پناه
آقای زمانفر
خانم مختاری اصل
نشانی و تلفن ها،  دورنگار و پایانه رایانه ای و پست الكترونیكی شركت و  دفاتر آنرا می توانید در فایل « تماس با ما» ببینید .


-خط مشی كیفیت

-خط مشی نظام آراستگی